امروز دکتر احمدی نژاد در جمع پرشور مردم انقلابی شهر بافق (استان یزد):
متاسفانه امروزه متن اکثر مذاکرات و مطالب و تصمیمات حکومتها و مدیریتها حتی در موارد معمولی به بهانه امنیت به صورت سری و خیلی محرمانه و دور از دسترس مردم است. این در حالیست که همه امور متعلق به مردم و مربوط به سرنوشت مردم است و خود این حاکمان غیر مردمی، مسئول ناامنی در جهان هستند. کسانی که مردم را نامحرم می دانند در واقع خودشان نامحرمانی هستند که با ترتیبات به ظاهر قانونمند بر مصادر امور مدیریت های جهانی قرار گرفته اند. به زعم همین حاکمان غیر مردمی، اداره کردن مردمان ضعیف و تحقیر شده و نیازمند، آسان تر است و آنان می توانند سیاستهای غیر مردمی خود را بهتر پیش ببرند. اصولاً مردم ضعیف و تحقیر شده که به اصطلاح هشتشان گرو نه شان است، فرصت و امکان پرداختن به امور اجتماعی و مشارکت و دخالت و نظارت مؤثر بر امور را ندارند. به همین دلیل ترجیع بند برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاکمان غیر مردمی‌، تضعیف و تحقیر مردم و ناتوان نشان دادن آنان و تلاش برای از بین بردن خودباوری و عزت نفس و اعتماد عمومی مردم است. اینان در پاسخ به سوال مردم در رابطه با امور مهم، می گویند سیاست را چه به مردم کوچه و بازار و بعضاً مردم را تمسخر می کنند و می گویند راننده و کارگر و کشاورز و کسبهء خرد و کارمند جزء نباید در امورات دخالت کنند. در حالیکه عموماً با رای همین مردم بر کرسی صدارت می نشینند.

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com