هگل فیلسوف بزرگ آلمانی گفته ای دارد که چنین می توان برداشت کرد ؛ آنچه واقعی و حقیقت است منطقی و عاقلانه است.همه چیز ما ایرانی ها با هم جور در می آید ، زمانی پادشاهی چون کوروش و داریوش و بسیار زمان ها هم تحمل تازی های مسلمان ، مغول و تیمور و شاهان قاجار .ما را چه که دانش آموخته سویس و فرانسه  و آلمان  بالای سر ما باشند به ما خمینی قم و نجف عراق درس خوانده یا خامنه ای مخفیانه در کا گ ب شوروی درس خوانده بیشتر می آید .
۳ – یک پسر نوجوان ایرانی که در آلمان زاده شده  و پدر و مادرش از سفارت جمهوری اسلامی برایش پاسپورت هم می گیرند  و خود را آلمانی می داند! اینجا( پدرش راننده تاکسی و مادرش در فروشگاهی در مونیخ کار می کند و دهه نود، یعنی کمتر از سه دهه است که به آلمان آمده اند)با کشتن  ۹ تن که بیشترشان غیرآلمانی بودند آرامش یک کشور را به هم ریخته و هزینه پرشماری برای کشور میزبان به بار آورده اند.میهمان شدن ما ایرانی ها چنین است .بیش ترین تقصیر و گناه ،این میان به پدر و مادر این پسر که کار وحشیانه اش ، چند روزی در سر خبر همه رسانه ها بوده بر می گردد.که البته مانند این پدر و مادر ایرانی در آلمان بسیارند .چرا؟…
https://shakvomid.wordpress.com/
چرا پدر و مادر ، پسری که در مونیخ آن کشتار را کرد باید محاکمه شوند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)