جنایت؛ خیانت و سرقت سازمان یافته نظام تروریستی

هموطنان شریف و ارجمند

مدتهاست که وزارت تروریستی و شکنجه گر و ضد مردمی اطلاعات با همکاری شخص محمد جواد ظریف با پرداخت رشوه های میلیون دلاری به مقامات بالای هلند و هماهنگی با آنها جنایت سازمان یافته علیه اینجانب را که سالهاست از سال ۱۳۶۹ با کار گذاشتن میکروچیپ ایمپلنت ها یا فرستنده – گیرنده های بسیار ریز در سر و مغز اینجانب جهت کنترل؛ تعقیب و مراقبت و شکنجه و ترور الکترونیک با ارسال امواج و سیگنالهای ویژه آغاز شده را ادامه میدهند و تا کنون حتی در اروپا بارها از طریق این تکنولوژی سری اطلاعاتی اینجانب را مورد سوء قصد قرار داده اند و میدهند و متاسفانه هنوز این جنایت و جاسوسی و تعقیب و مراقبت سازمان یافته و سوء قصدها و سوء استفاده از این تکنولوژی اطلاعاتی که مقاله ترجمه شده علمی زیر تا حدودی در مورد بخش کنترل و مراقبت از راه دور آن توضیح داده ادامه دارد و مقامات سخیف نظام تروریستی کنونی از جمله شخص علی خامنه ای و حسن روحانی دو آخوند فاسد جنایتکار معتقد به ترور بارها اینجانب را تهدید نموده اند که این جنایت سازمان یافته به دلایل ذکر شده در گزارشات لینکهای زیر تا ترور موفق اینجانب توسط آنان ادامه خواهد یافت و بویژه در چند شب گذشته بزدلانه؛ زبونانه و ناجوانمردانه با ارسال امواج ایجاد کننده شکنجه و درد شدید و حمله قلبی ؛ قلب اینجانب را (چنان که در مورد این تکنولوژی در سایت انگلیسی زبان شکنجه الکترونیک به آدرس زیر در مورد مرگبار بودن آن توضیح داده شده است) جهت سوءقصد و ترور هدف قرار دادند! لینک مقاله ترجمه شده علمی در مورد این تکنولوژی سری اطلاعاتی:
http://www.melimihani.org/?p=1400
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/2016/05
به امید رسیدن هر چه زودتر ملت و مردم شریف ایران به خواسته هایشان آزادی؛ دموکراسی؛ حقوق بشر و زندگی و اقتصاد بهتر که در بسیاری از ممالک در حال حاضر وجود دارند و ملت و مردم شریف ایران برای رسیدن به این خواسته ها هیچ از ملل مذکور برای زندگی بهتر کم ندارد. به امبد رهایی از دیکتاتوری و حکومت ناکارآمد فقر؛ بی عدالتی و خفقان و کشتار و جنایت و ترور
جنایت؛ وقاحت و فساد سران دیکتاتوری فاسد از حد گذشته است؛ باید در برابر آن ایستاد و با مبارزه جمعی هوشمندانه؛ آگاهانه؛ برنامه و هدف دار تنها به رفتن تمامیت آنان و پیروزی اندیشید.

آزاد و پاینده ایران

مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند

مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی
مرگ بر ضحاک زمان؛ دزد کثیف و جنایتکار و جرثومه فساد علی گدا خامنه ای و پسر دزد و جانی و نالایق و انگل و ناشایسته اش برای هر مقامی چه برسد به رهبری مجتبی خامنه ای
مرگ بر دولت ناکارآمد؛ خائن؛ دزد و مردم فریب و دروغگو و کثیف و بی ناموس حسن شیطانی
مرگ بر مزدوران کثیف وزارت اطلاعات
دولت ناکارآمد؛ کثیف؛ فاسد؛ بی ناموس و رانتخوار و خائن روحانی شایسته و لایق دور دومی نیست؛ دیگران را آگاه کنیم
گزارشات در مورد این جنایت سازمان یافته:
Facebook: (Shahin Mir M. Hosseini) ,and: (Facebook: Shahin Mir Mohammad Hosseini )
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com
http://www.shahinmirhosseini.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com
WWW.SHAHINMIRHOSSEINI.WORDPRESS.COM
برای اطلاعات بیشتر در مورد این تکنولوژی سری اطلاعاتی به زبان انگلیسی ترمهای یر در گوگل جستجو شود:
ELECTRONIC TORTURE
ELECTRONIC MIND CONTROL
ELECTRONIC HARRASSMENT