مصاحبه با آقای بهرام رحمانی و معرفی کتاب “سفاهت در قدرت دینی و جنایت در قدرت دولتی” (بخش دوم)
زورق ادبیات در آب های دور-قسمت ۲۴
https://www.facebook.com/zoragheadabiyat

13254508_636587273160957_3311276497369800790_n

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)