مصاحبه با آقای بهرام رحمانی و معرفی کتاب “سفاهت در قدرت دینی جنایت در قدرت دولتی” (بخش اول)
زورق ادبیات در آب های دور-قسمت ۲۲
https://www.facebook.com/zoragheadabiyat

13139090_632464713573213_2539026976299229567_n

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)