آدم خوبی باش، ولی نیازی نیست آنرا بدیگران گوشزد کنی زیرا که رفتار و عمل تو گواه بر آن است. سعی کن بدور از حسد و تظاهر باشی. از موفقیت دیگران خوشحال باش چرا که در گردش روزگار، تو هم بشکلی از موفقیت همنوع خود منتفع خواهی شد. زندگی و آدمها را فقط سیاه و سفید نبین. هرکس در زندگی شخصی خود درگیری ها و مشکلاتی دارد که تو از آنان بی خبری؛ پس به آنها خرده مگیر و توقع نداشته باش. و بدان که انسان ها مختلف هستند و برای وجود این اختلاف درک داشته باش. در هیچ مرحله ای در زندگی مغرور نشو. حتما هستند در اطراف تو کسانی که دارای ویژگی های خوب و مثبت بوده و لایق ستایش تو هستند، این فروتنی را از آنان دریغ مکن زیرا که این عمل تو موجب بسط و استمرار خوبی ها خواهد شد. بدنبال راه حل مناسبی برای کسب دانایی بیشتر و خردورزی باش، انسان های دانا مورد اعتماد همه هستند زیرا که دانایی با خود درک بالاتر و تشخیص اولویت های زندگی را نیز به همراه دارد.

انسان با شعور نه تنها بدنبال ثابت کردن خوبی های خود به دیگران نیست بلکه مرتبا در حال انتقاد از خویش، افزودن بر خرد، بخشش و دیدن زیبایی های بیشتر زندگی می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)