به گزارش بازداشت بنا بر گزارشات رسیده در سالگرد یکصد و شصت و ششمین صعود حضرت اعلی ، امروز بار دگیر نیروهای امنیتی اداره اطلاعات شهرستان تبریز در ساعت یازده صبح مجددا محمد حیاتی را بازداشت کردند.
محمد حیاتی نماینده فروش بیمه عمر شرکت بیمه پاسارگاد در ۲۴ خرداد سال جاری بخاطر فروش بیمه عمر و ارتباط با بهاییان شهر تبریز بازداشت شده بود . نیروهای امنیتی خواستار شکایت حیاتی از شهروندان بهایی به خاطر تبلیغ بهاییت به وی بودند که با عدم شکایت نامبرده و بعد از تماس های تهدید آمیز نیروهای امنیتی بار دیگر امروز در محل سکونتش بازداشت شده و خبری از وی نیست .
آخرین پیام وی که از تلگرام فرستاده حاوی این مطلب است که بار دیگر آمدند.
تا لحظه تنظیم این خبر از محلی که وی بدان منتقل گشته و اتهامات وارده بر وی اطلاعی در دست نیست.4876

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)