رژیم جمهوری اسلامی از سازمانهایی مانند نظام مهندسی ، نظام پزشکی،پرستاری ، روانشناسی ،کانون وکلای دادگستری و… که صدها هزار دانش آموخته را زیر یک چتر صنفی و تخصصی رشته ای گرد می آورند ،همواره در نهان ترس و به دنبالش برنامه ویژه امنیتی برای آنها داشته و دارد.از رخنه در کادر مدیریت این سازمان ها و گماشتن نیروهای وابسته امنیتی (برای نمونه، هم اکنون ، رییس سازمان نظام مهندسی ک. م استان تهران یک فرد بسیجی و وابسته به وزارت اطلاعات به نام…
چگونه وزارت اطلاعات، بزرگترین سازمان صنفی مهندسان کشور را به چنگ خود در آورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)