سلامی بار دیگر بر مخالفت سپاه پاسداران با واردات واکسن تأکید کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)