درباره ی انتخابات پیش رو

من شخصاً معتقد هستم که در تاریخ هیچ انتخاباتی کاملاً مطلوب نبوده است. امّا در این‌جا هم باید به دو نکته توجّه کنم. یکی اینکه نامطلوب بودن امری نسبی است. دایر بین نفی و اثبات … ادامه خواندن درباره ی انتخابات پیش رو