«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعۀ بامزۀ ما – خسرو ثابت قدم

در نوشتارِ زیر، ۲ نمونه از بامزه ترین مواردی را که نشانگر برخی ضعف های فرهنگیِ جامعه ایران اند به اختصار می آورم. برای خواننده ای که فقط به فکر خنده (یا گریه) نیست و … ادامه خواندن «سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعۀ بامزۀ ما – خسرو ثابت قدم