مدیریت نفوذی

مدیریت نفوذی اولین ضربه مهلک در ۷تیر۱۳۶۰بر پیکر انقلاب بهمن ۵۷ وارد شد وبافاصله اندک در ۸شهریور همان سال،دومین ضربه توسط دو نفوذی بنام های محمدرضا کلاهی و مسعود کشمیری. می توان گفت این دونفرخودبانفوذ … ادامه خواندن مدیریت نفوذی