وبینارهای تخصصی در حوزه روش تحقیق و تفکرنقادانه – جلسه سوم با ساسان حبیب‌وند

چرا علم، دین، ثروت یا تکنولوژی هیچ‌یک تضمینی برای بهتر شدن آدم‌ها نیست؟ چرا با این‌همه انسان دانشمند، دین‌دار یا تحصیل کرده‌ی خودپرست و زشت‌کار مواجهیم؟ گویی در این میانه یک چیز کم است. چیزی که بدون آن آدم‌ها با وجود علم و دین و سیاست و موقعیت، از بدی و جهل و تعصب خلاصی ندارند.