راستی آزمایی یکی از درست ترین سخنان آمریکایی ها، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری…

در هیاهیوها و سکوت های رذیلانه تا شریفانه سیاست بازان و سیاست مداران، به جمله ای از یکی از کسان دستگاه دپلماسی ایالات متحده امریکا (= اتازونی= یانکی ستان= ینگه دنیا) برخورد کردم که آن … ادامه خواندن راستی آزمایی یکی از درست ترین سخنان آمریکایی ها، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری…