نکات بنیادین مبارزه حقوق بشری خواهانه برای مردم معمولی و آزادگان، درباره اهمیت وب سایت های هو ایز کار (whois) و معرفی چند وب سایت

برای اشخاص از مردم معمولی که می خواهند بون پرداخت پول از خدماتش استفاده کنند. این مسئله مهمی است، فعالان مدنی و انتقادی تمایل دارند اطلاعات شخصی شان مخفی بماند، در سال های اخیر دائما … ادامه خواندن نکات بنیادین مبارزه حقوق بشری خواهانه برای مردم معمولی و آزادگان، درباره اهمیت وب سایت های هو ایز کار (whois) و معرفی چند وب سایت