درباره سوپر صهیونیست ها، چرا تمدن اسلامی یا هیچ تمدنی دینی وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت؟

ویکی پدیا: “واژهٔ تمدن یا شهروندی که در فارسی افغانستان به آن مدنیت می‌گویند. گونهٔ پیشرفت یافته جامعه یا سازمان انسانی را بازگو می‌کند.، تمدن یا شهروندی به هر جامعه پیچیده که دارای ساختارهای یکجانشینی، … ادامه خواندن درباره سوپر صهیونیست ها، چرا تمدن اسلامی یا هیچ تمدنی دینی وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت؟