مسئولیت انتقادی؟!، مسئله ازدواج و فرزندآوری (سیاه چاله جمعیتی)، بعنوان یکی از بدیهات حقوق بشری، پرسش بزرگ استراتژیک از معاندان اسلام و تشیع و متعصبان اسلام‌گرا…

در مطلب قبلی، که برای چندیمن بار احتمال مسئله خطیر سیاه چاله جمعیتی ایران طرح کردم، کسانی که در خارج و بلاد به اصطلاح سکولار دمکرات هستند، اساسا هیچ دین و آیین شبه دینی رسمی … ادامه خواندن مسئولیت انتقادی؟!، مسئله ازدواج و فرزندآوری (سیاه چاله جمعیتی)، بعنوان یکی از بدیهات حقوق بشری، پرسش بزرگ استراتژیک از معاندان اسلام و تشیع و متعصبان اسلام‌گرا…