اسناد هک شده نشانگر ردیابی معترضین از طریق تلفن همراه (بخش اول)

دولت ایران برای مقابله با اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران، از روشهای سرکوب فیزیکی و دیجیتالی به صورت همزمان استفاده می‌کند. کاربران تلفن همراه و اینترنت، به صورت پی در پی از قطعی اینترنت و شبکه‌های ارتباطی شکایت دارند. بسیاری نگرانند که مبادا دولت، فعالیت آنها را از طریق تلفن‌های هوشمند ردیابی کنند.