طالبان، پنجشیر و احمد مسعود (۱)

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، موضوع عقب نشینی نیروهای امریکایی چیزی نبود که غیر قابل پیش بینی باشد، کما این که برقراری رابطه و دیدار با هیئت‌های بلند پایه طالبان در تهران از ماه‌ها قبل از تهاجم طالبان و اشغال افغانستان صورت گرفته بود، افغانستان قطعا دوران سخت و طولانی در پیش خواهد داشت.