حذف نام محمد جعفر محلاتی، سفیر سابق رژیم ایران در  سازمان ملل متحد از سایت دانشگاه کلمبیا

از ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹ (۹ اکتبر ۲۰۲۰) با همکاری صدها نفر کمپینی برعلیه محمد جعفر محلاتی, نماینده سابق رژیم اسلامی ایران در سازمان ملل کار خود را آغاز کرده است و با استناد به مدارک سازمان عفو بین الملل, از دانشگاه اوبرلین درخواست کرده که محلاتی را به جرم جنایت علیه بشریت از دانشگاه اخراج کنند. دانشگاه اوبرلین هنوز به درخواست جواب نداده اما این ترم محلاتی هیچ کلاسی را اوبرلین درس نمی دهد و این خود یک پیروزی است.
چندی پیش مطلع شدیم که دانشگاه کلمبیا این ترم (بهار ۲۰۲۱) نام و مشخصات محلاتی را بعنوان استاد مهمان در سایت خود ثبت کرده است. پس از تماس با رئیس دانشگاه، دانشگاه کلمبیا بلافاصله اسم محلاتی را از سایت خود حذف کرد و نوشت که اشتباهی صورت گرفته و محلاتی در دانشگاه کلمبیا نیست.