دیدار معنوی مثنوی- عشق افلاطونی (۱۳)

و نمونه ای از آن در مثنوی گلشن راز (بخش پنجم)  در نوشتار پیشین آمد که هروی از شیخ محمود شبستری پرسیده بود  چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی کاندر … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی- عشق افلاطونی (۱۳)