دیدار معنوی مثنوی – عشق افلاطونی (۱۰)

نمونه ای از آن در مثنوی گلشن راز  (بخش دوم) در نوشتار نخست گفتیم که شیخ شبستری با چارچوبی افلاطونی به تبیین جهان می پردازد تا دلیل توجه به زیبایی ماهرویان را موجّه جلوه داده … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی – عشق افلاطونی (۱۰)