داکسینگ، سرقت و افشای اطلاعات (بخش دوم)

در مقاله قبلی به تعریف واژه داکسینگ و خطرات ناشی از آن پرداختیم. در این بخش قصد داریم تاثیرات احتمالی داکسینگ را مطرح کنیم: • ممکن است فرد توسط هکر شناسایی شده و اطلاعات حساس … ادامه خواندن داکسینگ، سرقت و افشای اطلاعات (بخش دوم)