محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت اینترنتی (بخش اول)

به هر گونه رفتار آزار و اذیت گرانه‌ای که در اینترنت رخ دهد و با بهره گیری از طریق تکنولوژی‌های نوین مثل رایانه، تبلت، تلفن همراه یا هر وسیله مبتنی بر اینترنت دیگری صورت بگیرد، … ادامه خواندن محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت اینترنتی (بخش اول)