دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۷)

  نمونه ای از آن در شعر عطار نیشابوری (بخش نخست) نگاری مست و لایعقل چو ماهی درآمد از در مسجد پگاهی سیه زلف و سیه چشم و سیه دل سیه گر بود و پوشیده … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۷)