دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۵)

دیدار معنوی مثنوی   عشق افلاطونی (۵) بعضی زمینه های پذیرش آن درعرفان اسلامی درفسلفه، وازۀ ترکیبی “عشق افلاطونی” Platonic Love را مدتها پس از وی یک روحانی کاتولیک ایتالیایی  بنام مارسیلو فیچینو Marsillo Ficino در … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۵)