دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۴)

دیدار معنوی مثنوی  عشق افلاطونی (۴)   چه خوشی عشق چه مستی؛ چو سبو بر سر دستی خنک آنجا که نشستی؛ خنک آن باده به دستت … (مولانا) در نوشته های پیشین به تقسیم بندی … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۴)