امنیت کودکان در اینترنت (بخش چهارم)

استفاده صحیح و مسئولانه از تلفن همراه: یکی دیگر از موقعیت‌هایی که برای آموزش امنیت به کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمانی است که اولین تلفن همراه برای او خریداری می‌شود. باید به این نکته … ادامه خواندن امنیت کودکان در اینترنت (بخش چهارم)