امنیت کودکان در اینترنت (بخش اول)

  تهدیداتی که کودکان را در فضای اینترنت تهدید می‌کنند، عبارتند از: تجاوز به حریم خصوصی، آزار و اذیت اینترنتی، سکستینک و مزاحمت جنسی. برای اینکه بتوان امنیت کودکان در اینترنت را فراهم نمود روش‌های … ادامه خواندن امنیت کودکان در اینترنت (بخش اول)