شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش دوم: آموزش همدردی)

در مقاله قبلی به تعریف یک شهروند دیجیتال پرداختیم و گفتیم خوب یا بد بودن این شهروندی کاملا انتخابی است و به رفتار افراد بستگی دارد. اما به این نکته نیز اشاره شد که می‌توان … ادامه خواندن شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش دوم: آموزش همدردی)