ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش ششم: دوست‌یابی اینترنتی و مزاحمت جنسی)

همانطور که در مقالات قبلی اشاره شد، هدف از این سری مقالات، افزایش توانایی زنان در مقابله با انواع حملات، خشونت‌ها و آزار و اذیت‌های اینترنتی است. در این مقاله به بررسی مشکلات ناشی از … ادامه خواندن ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش ششم: دوست‌یابی اینترنتی و مزاحمت جنسی)