۹ درس مهم برای امنیت کودکان در اینترنت (بخش اول)

اینترنت نحوه تعامل کودکان با دنیا را تغییر داده‌است. در تحقیقاتی که توسط سازمان پیو انجام شده، نزدیک به ۹۵% کودکان آمریکایی، تلفن همراه هوشمند خود را دارند. علاوه بر این، ۴۵% نوجوانان اعلام کردند … ادامه خواندن ۹ درس مهم برای امنیت کودکان در اینترنت (بخش اول)