راهنمای ویژه امنیتی برای جامعه کوییر ایران (بخش اول)

این مقالات با هدف ارتقای دانش امنیتی برای حامعه کوییر (+LGBTQ) ایران تهیه شده و در آن مباحث اولیه برای بالا بردن امنیت و آموزش نحوه محافظت از اطلاعات شخصی مطرح شده است. کاربران با … ادامه خواندن راهنمای ویژه امنیتی برای جامعه کوییر ایران (بخش اول)