ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش اول)

آیا تا به حال در کوچه و خیابان مورد آزار و اذیت واقع شده‌اید؟ در اپلیکیشن‌ دوست‌یابی، پیامی نامناسب دریافت کرده‌اید؟ همکاری در مورد وضعیت ظاهری شما نظری بی شرمانه یا منفی ارائه کرده؟ باید … ادامه خواندن ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش اول)