سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)

در اخبار گذشته خبری در مورد دو دانشجوی المپیادی دانشگاه شریف به نام های علی یونسی و امیر حسین مرادی که به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده اند،داشتیم! نویسنده در صدد اثبات … ادامه خواندن سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)