در ضرورت همبستگی با ملت بلوچ

موج اعدام‌های تلافی‌جویانه محکومان موادمخدر و قتل بلوچ‌ها در زندان‌های سراسر ایران از سر گرفته شده است. هیچ آمار دقیقی از اعدام‌شدگان بلوچ در دست نیست.