دختران آزادی

کلافه بودم و بی‌خوابی به سرم زده بود. پیامی از نازلی رسید، دختر جوان دوستی از ایران. تردید دارم که پیام از خودش باشد. چون پرسش‌هایش همیشه با سلام شروع می‌شد. اما این‌بار بی‌مقدمه و … ادامه خواندن دختران آزادی