فیلترینگ غیر همسان و  آینده اینترنت در ایران 

در ایران استفاده از ابزارهای فیلترشکن و«وی پی ان» (VPN) همچنان در میان مسئولین  یک موضوع بحث‌انگیز است.اگرچه از لحاظ قانون فروش چنین ابزارهایی به نظر ممنوع است، اما حکومت ایران همچنان قادر به جلوگیری از استفاده فراگیر از فیلتر شکن‌ها نشده. در روز دوشنبه ۱۱ شهریور  محمد جواد آذری‌جهرمی برای پاسخ به نمایندگان در همین موضوع در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  تحت فشار برای یافتن راه حل برای مشکلات فیلتر گذاری در ایران، و پاسخگویی راجع به استفاده‌های شهروندان از فیلترشکن‌ها و ثبت مشخصات «سیم‌کارت»ها،  به راه حل خود  که قبلا با عنوان «فیلترینگ غیر همسان» مطرح شده بود دوباره اشاره ای گذرا کرد.
این نخستین بار نیست که این ایده توسط آذری‌جهرمی مطرح شده‌است.