راهنمای کامل امنیت کوییرها در فضای مجازی (بخش پایانی)

متاسفانه سرقت گوشی، تنها عاملی نیست که منجر به لو رفتن اطلاعات شما می شود. هکر ها به شدت در کار خود پیشرفت کرده اند و می توانند بدون اینکه متوجه شوید، اطلاعات و عکس های شخصی شما را بدست بیاورند.