راهنمای کامل امنیت کوییرها در فضای مجازی (بخش دوم)

در دنیای مدرن، شبکه های اجتماعی به اصلی‌ترین راه ارتباطی بین افراد تبدیل شده و برای LGBTQها (به خصوص آن‌هایی که از خانواده طرد شده‌اند)، شبکه های اجتماعی تنها جایی است که می توانند به گروهی از افراد حمایت گر و پر مهر و محبت دسترسی داشته باشند.