شفافیت در خط مشی شرکت‌های بزرگ خدمات اینترنتی

ارتباطات ناروشن و غیرشفاف با کمپانی‌های خدمات اینترنتی خارجی، فرصت‌های متعددی به دولت ایران داده تا پلاتفورم‌های بومی و تأسیس شبکه ملی اطلاعات (شما) را توجیه کند و اینگونه استدلال بیاورد که کاربران ایرانی قادر نیستند شرکت‌های خارجی را که در دسترشان نیست مورد پرسش و بازخواست قرار  دهند.