افغانستان، جنگ نیابتی از یادرفته (۱)

اگر درگیری کنونی را جدا از مداخلات آمریکا تلقی کنیم که در سال ۱۹۷۹ علیه دولت مترقی آن‌زمان- حزب دمکراتیک خلق افغانستان شروع شد- اشتباه کرده ایم. افغانستان هم‌واره مانند امروز یک « کشور شکست … ادامه خواندن افغانستان، جنگ نیابتی از یادرفته (۱)