انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها

ایران آکادمیا در همکاری با دانشگاه لیدن و انجمن پژواک (فرانسه) برگزار می‌کند: انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها جمعه یازدهم ژانویه ۲۰۱۹ ثبت نام ۹:۳۰ صبح افتتاح ۱۰ صبح زبان: فارسی لطفا … ادامه خواندن انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها