پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۱۰)

سخنی دربارۀ انرژی پاک و حقایقی که کم‌تر می‌گویند ‫۰ کلیک ‫۱٫۳۲۴ نمایش destyy.com تأکید دوباره ام، چون ما کشور در حال توسعه هستیم، عمدۀ جمعیت در وضعیت اقتصادی متوسط به پایین هستند، و این … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۱۰)