پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۷)

اقتصاد داغ شده ۱۱ ماه پیش فرستاده شده ۱۱ ماه پیش خوب یا بد یگانگی یا دوگانگی امر سلبی ایجابی خوب یا بد، یگانگی یا دوکانگی یک امر؟ ‫۰ کلیک ‫۵٫۵۸۵ نمایش بالابلاگ مدت‌ها پیش، … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۷)