پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۴)

نکتۀ اول: اختلاف درآمد (بین فقراء و دیگران) سرانۀ ملی ایران به جیب چه کسانی می‌رود؟ ‫۴۰ کلیک ‫۵٫۳۳۸ نمایش بالابلاگ تخمین‌های متعدد حکایت دارد از جدیدترین محاسبات از وضعیت درآمد سرانه نشان می‌دهد که … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۴)