دِگرش بَد در ماهیت و کارکرد پول (تبدیل شدن پول واقعی به کاذب)

این نکته بسیار مهم است. تا حدود سه هزار سال پیش، مبادلات کالا و خدمات بر اساس تَهاتُر (مبادلۀ کالا با کالا) بود- ولی برخی کالاها بادوام و ارزش‌مندتر بودند- تا حدودی نقش پول (کالای … ادامه خواندن دِگرش بَد در ماهیت و کارکرد پول (تبدیل شدن پول واقعی به کاذب)