شش روز خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷(۲)

پنج‌شنبه ١٧ اسفند بسیارى از زنان کارمندِ دولت در این روز به محل کار خود نمى‌‌روند. بخش بزرگى از آن‌ها برآنند که حدود ظهر خود را به دانشگاه تهران برسانند تا در اعتراض به حجاب … ادامه خواندن شش روز خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷(۲)