در چرایی هدف واقع شدن من در جمهوری اسلامی!

حقیقتا اینکه سازمان ملل ایران را فاسدترین کشور دنیا اعلام کرد بی دلیل نبوده است. با یک بررسی ساده در نوع درگیری سران قوا به این نتیجه می رسیم که ملت ستمدیده ایران قربانی “جنگ … ادامه خواندن در چرایی هدف واقع شدن من در جمهوری اسلامی!