سهراب، اُدیپِ شرقی

در زندگی لحظاتی هستند که برای همیشه در ذهن ما باقی می‌مانند، برای من با گذشت بیش از پنجاه سال هنوز آن احساس دردناکی را که از کشته شدن سهراب به دست رستم برای اولین … ادامه خواندن سهراب، اُدیپِ شرقی